ma-di-do-vr: 08.45-14.45 uur wo: 08.45-12.30 uur

Hoger doel

Wij zijn er om uw kinderen te begeleiden en ruimte te geven in hun ontwikkeling zodat ze met de juiste bagage en vol zelfvertrouwen de wereld kunnen ontdekken. Dit doen wij in nauwe samenwerking met u als ouder(s)/verzorger(s). 

KBS de Zonnewijzer kenmerkt zich door het veilige leef- en werkklimaat; kinderen voelen zich prettig en mogen zijn wie ze zijn. Ze krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Het zelfvertrouwen van onze kinderen wordt hierbij door onze teamleden gestimuleerd. Tenslotte heeft ons team een nieuwsgierige houding naar onze kinderen. Dit houdt in dat ze oog hebben voor de kwaliteiten en/of talenten van ieder kind.

Gewaagd doel

Ons streven is om onze slogan ‘Samen Jezelf Worden’ zichtbaar te laten zijn in onze school. Dit bereiken wij door:

Samen:

  • Een nauwe samenwerking tussen school, kind en ouder(s)/verzorger(s) met als doel het leerproces te optimaliseren;

  • Groepsdoorbroken activiteiten organiseren om met elkaar te leren en te vieren. Deze activiteiten hebben als uitgangspunt dat ze aansluiten bij de ontwikkeling van onze kinderen;

  • Diverse activiteiten die door en met ouder(s)/ verzorger(s) zijn georganiseerd;

  • Als Katholieke school aandacht te besteden aan katholieke gebruiken en vieringen. Met respect voor ieders eigenheid en overtuiging.

  • Kinderen activiteiten binnen en buiten te school te laten ondernemen. Deze activiteiten zijn maatschappelijk georiënteerd zoals o.a. Boomfeestdag, uitstapjes naar theater de Meerpaal, gastlessen m.b.t. cultuureducatie en de Kerstactie voor een goed doel.

 

Jezelf:

  • Elk kind is een onderdeel van de school waar we actief werken aan een veilig schoolklimaat. Er is ruimte en plaats voor verschillen; je mag jezelf zijn! Je bent goed zoals je bent!;

  • In de school is er een doorgaande lijn voor de ontwikkeling van zelfstandig werken en zelfredzaamheid;

  • Wij stimuleren de talenten van onze kinderen en dit mag gezien worden binnen en buiten de klas. In de klas besteden we aandacht aan het werk van elkaar, hebben we het Zonnetje van de week en de kijkkasten. Buiten de klas is dit te zien tijdens o.a. theateruurtjes, voorstellingen en talentenjachten.

 

Worden:

  • De kinderen werken naast de aangeboden leerstof ook aan een zelf opgesteld doel als onderdeel van hun portfolio. De kinderen reflecteren driemaal per schooljaar op hun ontwikkeling en groei tijdens het ouder-kind gesprek. In de onder- en middenbouw vertellen de kinderen over de eigen ontwikkeling met hulp van de leerkracht. Vanaf de bovenbouw zijn zij gespreksleiders tijdens het gesprek;

  • De zelf opgestelde doelen worden zichtbaar gemaakt d.m.v. een datamuur in de klas. Zo worden de doelen levendig gehouden. Wij vinden het hierbij belangrijk dat er respect is voor ieders doel;

 

Kernkwaliteiten

Wij blinken uit in een nauwe samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) en kinderen en door de onderlinge verbinding tussen de teamleden. We zijn als team breed georiënteerd en gericht op de verdere (persoonlijke) ontwikkeling van onze kinderen. In alle openheid leren we van en met elkaar! Daarnaast zijn we binnen de school belangstellend naar en zorgzaam voor elkaar.

 

Kernwaarden  

Wij vinden het belangrijk dat we werken aan de verbinding tussen school, thuis en de omgeving. Vertrouwen, openheid en veiligheid zijn hiervoor de basis. Deze verbinding is bedoeld om een doelgerichte ontwikkeling van onze kinderen te stimuleren, zodat zij met vreugde en plezier naar de Zonnewijzer gaan.