ma-di-do-vr: 08.45-14.45 uur wo: 08.45-12.30 uur

Schooltijden

Wij hanteren het volgende rooster;

ma-di-do-vr:   08.45-14.45 uur (groep 1 t/m 4 op vrijdag tot 12.00 uur)

wo.:                     08.45-12.30 uur

Pedagogisch voordeel

Vanuit pedagogisch oogpunt is het beter als een kind niet steeds hoeft om te schakelen. In de huidige tijd zijn er dagen dat een kind eerst naar de voorschoolse opvang gaat, dan naar school, vervolgens naar het overblijven, weer naar school en daarna naar de naschoolse opvang. Dit leidt tot veel onrust in de schooldag van een kind.

Rust in het programma

Doordat De Zonnewijzer een continurooster aanbiedt, brengt dit meer rust in het programma met zich mee. Voor de tussen schoolse opvang hoeft niets meer geregeld te worden en álle kinderen eten ’s middags op school – zonder uitzondering. Door de kortere pauzes raken kinderen minder uit het leerritme en ze worden minder afgeleid. Daarbij is de spanningsboog van jonge kinderen wel een apart aandachtspunt. Bij het maken van het lesrooster wordt hiermee rekening gehouden, zodat inspannende en ontspannende activiteiten elkaar voldoende afwisselen. Er zijn geen extra kosten verbonden aan het dagelijks lunchen op school.

Effectieve leertijd

De ervaring leert dat een rustigere schooldag, ingericht volgens een van de nieuwe modellen effectiever is. Dat komt doordat kinderen meer geconcentreerd werken. Door de kortere middagpauze blijven kinderen in het schoolritme. De leerstof kan evenredig over de schooldagen verdeeld worden.

Wat betekent dit voor de leerkrachten

In de praktijk blijken andere schooltijden ook vaak voor veel leerkrachten meer rust in hun werkdagen te brengen. Ze zijn eerder klaar met lesgeven en hebben daardoor meer tijd voor hun niet-lesgebonden taken. Daar komt bij dat de kinderen meer geconcentreerd werken. Doordat de lunchpauze korter is en door leerkrachten wordt begeleid, zijn er minder incidenten op het schoolplein die aan het begin van de middag opgelost moeten worden