ma-di-do-vr: 08.45-14.45 uur wo: 08.45-12.30 uur

Prisma groep

De prismagroep is onze naam voor de plusgroep van de Zonnewijzer. 

Iedere dinsdagmiddag gaan we in een groep van ongeveer 10 kinderen anderhalf uur samen aan de slag. De groep bestaat uit leerlingen van groep 4-8. De groep is door de IB-er, de groepsleerkracht en de hoogbegaafdheidsspecialist samengesteld n.a.v. observaties, gesprekken met leerkracht en rekening houdend met de specifieke onderwijsbehoeften. 

In deze groep werken we thematisch en in blokken met de verschillende vakgebieden als bron. Denk hierbij aan rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde of biologie. De nadruk van de lessen ligt niet zozeer op het verwerven van extra kennis, maar op het ontwikkelen van vaardigheden m.b.v. de 10 ontwikkelingslijnen die wij binnen de groep hanteren: 

1.Communiceren 

2.Creativiteit 

3.Doorzettingsvermogen 

4.Informatie Verwerken 

5.Initiatief nemen 

6.Omgaan met materialen 

7.Presenteren 

8.Samenwerken 

9.Verantwoordelijkheid 

10.Zelfsturing 

Voorafgaand aan elk blok stellen de kinderen een van deze doelen voor zichzelf centraal. Hiervoor vullen zij een doelenblad in. Samen bespreken we het doel. Na afsluiting van het blok wordt het doel geëvalueerd door middel van een gesprekje. Dit doelenblad maakt onderdeel uit van het portfolio. 

Dit schooljaar zijn we voor de allerkleinsten van onze school de Prisma-junior groep gestart. Hierin dagen we in een kleine setting kinderen uit groep 1 t/m 3 uit middels spel en spelen met de ontwikkelingslijnen als basis.

Juf Marieke

Een kijkje in de andere groepen:

Kleutergroep

Groep 3

Groep 4-5

Groep 5-6

Groep 7-8