ma-di-do-vr: 08.45-14.45 uur wo: 08.45-12.30 uur

Oudervereniging

Ouderhulp is onontbeerlijk voor een actieve school. Het motto van de oudervereniging is dan ook niet voor niets: 

DOOR UW HULP WORDEN ACTIVITEITEN NOG LEUKER OP DE ZONNEWIJZER.

Om dit alles goed te coordineren bestaat de oudervereniging met als voorzitter Yolanda Huisman. Hieronder vindt u een korte uitleg/omschrijving van de verschillende activiteiten die zoal door de Oudervereniging worden ondernomen:

 

De herfstwandeling

Aan het begin van het nieuwe schooljaar is de eerste activiteit ook gelijk dé specialiteit van de school, namelijk de herfstwandeling. Een avondwandeling (vanaf 18.00 uur) met diverse activiteiten en aan het eind een geweldige verrassingsact. Aan de herfstwandeling wordt elk jaar weer met heel veel enthousiasme deelgenomen door de kinderen, hun ouders, opa’s, oma’s, broers en zussen. Echter: om deze activiteit te kunnen laten doorgaan en tot een geslaagd project te maken is er natuurlijk veel hulp nodig. Helaas valt het soms niet mee hiervoor voldoende mensen te vinden, aangezien iedereen graag wil deelnemen aan de wandeling. Wellicht is het een idee om opa en/of oma of de grote broer of zus een keer mee te laten lopen, zodat je als ouder ook de voorpret van voorbereiding en uitvoering kunt meemaken. Als je dan om 20.00 uur al die lachende gezichten en enthousiaste kinderen voorbij hebt zien komen weet je waar je het voor doet. Dus…gewoon een keer doen!

 

Sinterklaas

Een activiteit die weinig uitleg nodig heeft. Gewoon een leuke en gezellige dag voor de kinderen in het teken van Sint en zijn Pieten. De voorbereiding behelst twee vergaderingen om het thema voor de dag te bedenken en uit te werken. Natuurlijk versieren we ook de school in Sinterklaassfeer. Wat ook bij de voorbereiding hoort voor de ‘Grote dag’ is (veel) boodschappen doen. De dag zelf verricht je wat hand- en spandiensten; met name voorzie je iedereen van drinken en wat lekkers. En natuurlijk…. maak je alles van dichtbij mee!

 

Kerst

Tijdens de koude winter zorgen wij elk jaar op school voor warmte in de voorbereiding op het kerstfeest. De school wordt helemaal in kerstsfeer gebracht door onder andere het plaatsen van de kerstbomen en het versieren van de school. Ook hebben we een kerstverhaal in de Ludgeruskerk, verzorgd door leerlingen groep 6. Sinds vorig jaar organiseren we een buffet. Meestal is na twee vergaderingen wel duidelijk hoe we dit gaan invullen. De eerste vergadering vindt ongeveer zes weken voor het kerstfeest op school plaats. Tijdens deze vergadering wordt besproken hoe we op school Kerstmis op een leuke en gezellige manier kunnen vieren.

 

De Kerstactie

Bij de Kerstactie gaat het erom geld in te zamelen voor een goed doel. Het ene jaar een goede doel dichtbij, het andere jaar een doel verder weg. De kinderen maken iets moois dat ze aan de familie kunnen verkopen. De uitdaging van de kerstactie is, de kinderen iets moois en duurzaams te laten maken dat qua materiaal niets/niet veel heeft gekost. Zo versierden we vorig jaar kerstballen die haast niets kostten en maakten we eerder placemats die kosteloos door Wilmaco waren bedrukt. Want hoe minder kosten, hoe groter de winst voor het goede doel. De opbrengst van de kerstactie wordt in de vorm van een cheque tijdens de kerstviering overhandigd aan een vertegenwoordiger van het goede doel. Meestal hebben de hulpouders al wel een idee en volstaat één vergadering om het een en ander te regelen en de taken te verdelen. De productie van de ‘koopwaar’ wordt door de leerkrachten in de klas geregeld.

 

Carnaval

Carnaval staat voor feest, plezier, verkleed zijn en lekker gek doen. De kinderen en ook de ouders mogen deze dag verkleed op school komen. De dag wordt geopend met een polonaise van kinderen, leerkrachten en ouders die dat leuk vinden, over het plein en door de school, waarbij de door elke groep zelfgemaakte klassenvlag wordt getoond. Uiteraard wordt er die dag gezorgd voor een lekker hapje en drankje. Maar………het hoogtepunt van die dag is natuurlijk de ZONNEWIJZER GOT TALENT!!! In de dagen voorafgaand aan deze dag zijn er in de voorrondes kinderen gekozen, die in de grote finale mogen optreden en meedingen naar de wisselbeker. De voorbereiding voor deze activiteit bestaat uit ongeveer twee vergaderingen en het versieren van de school. De dag zelf voorzie je iedereen van wat lekkers. Maar het mooie is vooral dat je erbij bent en kunt genieten van alle verklede kinderen en van de playbackshow. Als hulpouder mag je, als je dat leuk vindt, plaatsnemen in de jury.

 

Pasen

De Paasviering op school bestaat uit enkele onderdelen. De start van de dag zelf wordt verzorgd door de leerkracht. Daarna komt de werkgroep in beeld, die zorgt voor gezelligheid en veel geknutsel. Het kan zelfs zo zijn dat de paashaas langs komt!!! De werkgroep houdt twee à drie vergaderingen van gemiddeld een uur om alles goed te regelen.  De taak van de werkgroep is de volgende: Het verzamelen van ideeën voor leuke knutsels en deze voorbereiden; boodschappen doen; tijdens de dag zorgen voor de catering; geven van ondersteuning bij het knutselen; eventueel nog een andere activiteit verzinnen voor de kinderen die al snel klaar zijn. Er wordt een continurooster gedraaid, dus je bent tot 14.15 uur beschikbaar als je meedoet op deze supergezellige dag.

 

Feestweek

Elk schooljaar sluiten we weer af met een geweldige feestweek in een bepaald thema. De feestweek staat voor 4 dagen feesten: spelletjes doen, een speurtocht of vossenjacht, iets knutselen en ga zo maar door. Om het jaar wordt de feestweek gecombineerd met een schoolreisje; het andere jaar feesten we gewoon vier dagen op of rond de school. U kunt zich voorstellen dat zo’n feestweek de nodige voorbereiding nodig heeft, maar u krijgt er ook iets moois voor terug: genieten van de enthousiaste snoetjes, kinderen die het stoer vinden dat hun papa of mama op school helpt en alles van dichtbij meemaken. De voorbereiding vergt ongeveer drie vergaderingen waarin diverse activiteiten worden bedacht en uitgezet. De week zelf helpt u bij het uitvoeren van de activiteiten, voorziet u iedereen van een hapje en een drankje, maar mag u vooral genieten van alle gezelligheid. Om deze week elk jaar weer tot een succes te maken hebben we voldoende hulpouders nodig. Het is echter niet zo dat u, als u zich opgeeft, ook vier dagen op rij aanwezig moet zijn. Alle hulp is welkom. Let wel: Vele handen maken licht werk!!!!

 

Mailadres: oudervereniging@kbszonnewijzer.nl

 

Bankrekeningnummer van de Oudervereniging:

NL50 INGB 0009 6952 40  tnv Oudervereniging Kath. Basisschool de Zonnewijzer