ma-di-do-vr: 08.45-14.45 uur wo: 08.45-12.30 uur

Identiteit

Onze school is een katholieke basisschool. Onze schoolbevolking bestaat tegenwoordig nog slechts voor een paar procent uit Katholieke kinderen. De overige kinderen komen uit andere godsdiensten of zijn niet kerkelijk. Wij vinden deze verscheidenheid een verrijking voor de school, maar vinden het ook belangrijk de Katholieke identiteit levend te houden.

Katholiek onderwijs is betekenisvol onderwijs. Door samen te leren, door samen belangrijke feestdagen te vieren, door met elkaar en aan elkaar dienstbaar te zijn, geven we ons onderwijs betekenis. We bespreken en uiten daarin wat voor jezelf en voor elkaar is (waarden); dit gebeurt in een open dialoog met elkaar, maar ook met verhalen, woorden en gebaren uit de Bijbel.

De Katholieke identiteit is een houding. We zien de Bijbel als inspiratiebron. We schenken aandacht aan de verhalen uit de Bijbel. Het gaat ons om de zingeving en de discussie.

Wij maken gebruik van de methode “Trefwoord”. Naast het gebruik van deze methode kunnen bepaalde gesprekken “ontstaan”. Kinderen komen te weten wat voor invloed het christendom heeft op onze westerse wereld.

De katholieke grondslag impliceert verder dat we aandacht hebben voor “de mens als geheel”. Dat vindt zijn weerslag in het leerproces.

Vanuit het geloof leren we de kinderen zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving en elkaar te respecteren. Het geloof is een persoonlijk iets wat je niet kunt opdringen. We gunnen ieder kind een eigen ontdekkingsreis naar de religie. Onze idealen en waarden zijn mede gevormd door de katholieke traditie en wij willen onze leerlingen daarmee een richting tonen. In respect en openheid tonen wij die richting als inspirerende mogelijkheid. Ieder die daarvoor openstaat is welkom op onze school.

De Zonnewijzer staat midden in de samenleving. Kinderen ontmoeten elkaar, in hun verschillende afkomst en geloof. We investeren in goed burgerschap. We vragen van kinderen een open en ontdekkende en niet veroordelende houding naar hun groepsgenoten. We vragen hen goed naar elkaar te luisteren, het gesprek aan te gaan en betrokken te zijn op elkaar. Zo leren we de kinderen positief kritisch op zichzelf en de ander te reageren en de waarheid van elk mens te respecteren. We verwachten dat ouders hier achter staan en deelnemen aan de activiteiten die de school organiseert.