Identiteit

Katholiek onderwijs is betekenisvol onderwijs. Door samen te leren, door samen belangrijke feestdagen te vieren, door met elkaar en aan elkaar dienstbaar te zijn, geven we ons onderwijs betekenis.

De Zonnewijzer staat midden in de samenleving. Kinderen ontmoeten elkaar, in hun verschillende afkomst en geloof. We investeren in goed burgerschap. We vragen van kinderen een open en ontdekkende en niet veroordelende houding naar hun groepsgenoten. We vragen hen goed naar elkaar te luisteren, het gesprek aan te gaan en betrokken te zijn op elkaar. Zo leren we de kinderen positief kritisch op zichzelf en de ander te reageren en de waarheid van elk mens te respecteren. We verwachten dat ouders hier achter staan en deelnemen aan de activiteiten die de school organiseert.

Wij maken gebruik van de methode “Trefwoord”. Deze methode neemt ons mee in de verhalen bij de grote feesten als Kerstmis en Pasen, maat gebruikt ook jeugdliteratuur als startpunt voor levenbeschouwelijke gesprekken.