Groep 8

 

In groep 7-8 werken we met Klasse(n)Kracht. We hebben een mooie missie:

‘In onze klas mag je zijn wie je bent.

We hanteren de regels van Respectlapje.

Ook al zijn we geen vrienden, we kunnen samenwerken.

We houden van spelletjes en een grapje tussendoor moet kunnen.’

Respectlapje is onze mascotte. Deze zie je in onze klas duidelijk! Hij leert ons hoe we met elkaar om moeten gaan.

In groep (7-)8 werken we toe naar de middelbare school. We werken met een agenda of planning. De kinderen krijgen dus ook huiswerk en leren deze in te plannen in hun eigen tijdschema. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat kinderen de wereld om hen heen leren kennen. We besteden daarom ook regelmatig tijd aan thema’s vanuit burgerschap zoals: Mediawijsheid, Veteraan zijn en ook aan de politieke verhoudingen vanuit Prinsjesdag. 

Naast deze zaken hebben we uiteraard ook de vakken:

  • Rekenen: hierbij ligt de nadruk op het toepassen van de aangeboden kennis. 

  • Spelling: doorzien van complexe woorden met 5 of meer spellingcategorieën.

  • Close Reading: toepassen van teksten en functioneel gebruiken van teksten. 

  • WO: aardrijkskunde / geschiedenis / natuur.

We eindigen het jaar met een musical, hier kijken we nu al naar uit!

Juf Bianca en juf Claudia

 

Een kijkje in de andere groepen:

Kleutergroep

Groep 3-4

Groep 5

Groep 6-7