ma-di-do-vr: 08.45-14.45 uur wo: 08.45-12.30 uur

Groep 6-7

De lesdag in groep 6-7 begint met een check in. Hiermee geven de kinderen aan hoe ze zich voelen. Blij, normaal of sip. Deze start van de dag vinden we erg belangrijk. De leerkracht en de rest van de klas kan hierdoor het kind nog beter begrijpen. Het welbevinden van de leerling vormt het uitgangspunt om tot leren te kunnen komen.  

In groep 6-7 werken we vanuit de verschillende vakken, in niveaugroepen. De kinderen krijgen om de beurt uitleg door de leerkracht. Instructies worden altijd gegeven in niveaugroepen. Iedere groep krijgt uitleg op zijn/haar eigen niveau.  Tegelijk werken de andere kinderen zelfstandig aan opdrachten. Deze opdrachten hebben te maken met schrijven/taal/spelling/rekenen/technisch lezen en begrijpend lezen. Ook heeft ICT een duidelijke rol in het onderwijs. Op de chromebooks/ Ipads werken de kinderen aan de doelen van rekenen/spelling en technisch lezen op hun eigen niveau.  

In de structuur van de combinatiegroep wordt er veel aandacht geschonken aan de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen. Hierbij maakt de leerkracht gebruik van een stoplicht om uitgestelde aandacht te organiseren. De kinderen gebruiken een blokje om aan te geven of ze wel/niet willen samenwerken of omdat ze een vraag hebben.  

 

Elke week werken we met een ding van de dag :Grej of the day‘. Leerlingen gaan thuis een raadsel onderzoeken. Hiermee oefenen ze het onderzoekend leren en leren ze weetjes over de wereld. De leerlingen krijgen elke week huiswerk mee naar huis voor rekenen, om ze alvast langzaam te laten kennis maken met het reilen en zeilen op de middelbare school.

Juf Stéphanie
 

Een kijkje in de andere groepen:

Kleutergroep

Groep 3-4

Groep 4-5

Groep 8

Prisma groep